Help mijn WOZ rijst de pan uit


Je kan heel erg simple kijken of je WOZ wel klopt door de waarde van jou huis te vergelijken met die van je buurtjes via: https://www.wozwaardeloket.nl/
Daar kan je zien wat je buren betalen voor een soort gelijk huis.
Mocht je daar grote verschillen zien dan kan je bezwaar maken bij de gemeente.
Je gemeente huurt voor de WOZ externe experts in voor veel geld, jij mag dan als ongeoefende burger proberen de expert te overtuigen.
Als je daar helemaal geen zin in hebt kan je de makkelijke route kiezen via bv:
https://eerlijkewoz.nl/ dat zijn de zelfde experts maar dan ingehuurd door de tegen partij.
Als de expert van de gemeente wint kost je dat aleen de inhuur kosten van de experts die de gemeente in huurt ( en die betaal je inderdaad via de WOZ )
Maar als jou expert wint dan krijgt de gemeente een rekening voor jou expert. Maar maak je geen zorgen als de WOZ terecht was dan heeft de gemeente niets te vrezen.

De WOZ verhoging heeft niet aleen gevolgen voor je gemeente belastingen (OZB) maar ook voor je Inkomsten belasting (IB) en je waterschap belasting.

Stappen plan:
A: Kijk even wat de buren betalen via https://www.wozwaardeloket.nl/
B: Vul de invuloefening van bv https://eerlijkewoz.nl/ in en kijk over het een verschil maakt.
C: Bepaal of je zelf naar de gemeente wil gaan of machtig je eigen expert.
Als je zelf naar de gemeenten gaat neem dan minimaal de min punten van oefening B over.

Voor de echte bikkels:
D: vraag het taxatie rapport op en kijk waar ze je huis mee vergeleken hebben via:
https://mijn.overheid.nl/wonen

Nog geen brief gehad dan kan je ook online kijken via: https://mijn.overheid.nl/

Meer verdieping:
Mijn eigen ervaring: https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2022/12/10/woz-gem-baarn-penny-wise-pound-foolish/

Een van de redenen waarom het zelfde huis veel hoger wordt aangeslagen is door je energie label. De gemeente neemt stiekem het label mee in de hoop dat je huis daar door ook echt meer waard is. Maar dat is lang niet altijd betrouwbaar immers voor heen kon je voor 1 euro een plof label kopen Het energie label

Wat verder opvalt is dat exact de zelfde huurhuizen naast koop huizen veel lager aan geslagen worden. Of daar een verklaring voor is heb ik niet kunnen vinden … ze zijn immers van de zelfde stenen gemaakt.