Klimaat adaptatie ( deel 1)

Dat we stroom en gas moeten besparen snappen we nu wel maar wat moeten we doen om het achterblijven van onze falende overheid te compenseren.
Moeten we meer smerig LNG gas kopen van een andere onbetrouwbare partijen of moeten mensen gaan dwingen om panelen te nemen door het gas en stroom nog veel duurder te maken ?
Of moeten we lokaal opwekken gaan versnellen met zonneweiden en windmolens? Dit ter compensatie van mensen die te lang niets gedaan hebben of konden of wilde of het allemaal maar onzin vinden?

Inderdaad ik denk dat het punt is aangebroken om gas te geven op duurzaam lokaal opgewekt. Gooi de molens en de zonneparken maar op de tendermarkt en laat de emotie los …

Ja inderdaad als een grote energie boer als greenchoice of pure energie wint zou dat geweldig zijn en hopelijk zit er dan ook een leuk duurzaam energie contract in voor Baarn.bv zodat we verlost worden van het huidig plof contract.

Noors onderzoek beperkt vogel sterfte met 70% wordt nu ook in Nederland getest.

Ze komen er niet voor mij of voor mijn duurzame vrienden , wij doppen onze eigen energie boontjes wel !

Hoever zijn we in 2022:
Gluren bij de buren:
In Soest is er een groep bezig met windmolens onder de naam SoesterWiek.
https://soesterwijkwiek.nl/nieuws/


https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-05/Monitor-wind-op-land-2021_0.pdf

Meer verdieping: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/zwarte-wiek-als-oplossing-vogelslachtoffers-windmolens
Windmolens niet in de top 10 vogel sterfte:
https://www.change.inc/energie/windmolens-niet-in-top-10-oorzaken-vogelsterfte-1795

Met grote groet
Adriaan Voeten
Meten=Weten