De getallen van Baarn

Tijdens mijn speurtocht naar invloed van woorden op de getallen van Baarn stuitte ik op het feit dat eigenlijk niemand weet waar de we miljoenen aan hebben gespendeerd en wat het effect was op het echte energie verbruik.
Als het klimaat mijn project was zou ik de getallen graag willen weten en prominent op de voorpagina site BAARN.NL zetten. en maandelijks bijstellen als een soort van dashboard.

Nou deel I het echte energie verbruik is makkelijk die kan iedereen met een computer ophalen en berekenen.

jaargebruik stroomopwekking stroomgebruik gasall elextric KWhall elextric KWh (COP 3)% tov 2015 
2009538352979297925808733311829648139771428
20105573816514703325767211313263242141481835
20115591363014065325632529312098267141214740
20125545305214136325609052311402209140675196
20135636064634692625086820306881920139636453
20145549320973173424747450302235975137252975
201552132320138081123522108285972589129158536100,0
20165229978520494232348649628511532212853868299,7
20175247667229268292347115828426142312778703699,4
20185210810636674252332701628171084112619740198,5
20194942148343491392242717226934405911982958294,2
202046734.860
46HA
5030853
5HA
21527327
215HA*
256977277
256HA
113461764
113HA**
89,9
202148389155
48HA
7355818
7HA
Update 21-1-2022, *) gas is omgerekend naar domme kilowatt-en , **) gas omgerekend naar naar slimme gebruikWat zien we:
Als we de getallen van het klimaat akkoord in Parijs als start punt nemen hebben we al 10% bespaart.
Als we de komende 4 jaar over gaan naar de lucht water warmte pomp besparen we +60% , doen daar wat zonnepanelen bij en je hebt de makkelijke 80% in de komende 4 jaar op gelost.

Voor de overige 20% kan je 2026-2030 gebruiken maar ik kan je nu al vertellen dat het merendeel van die onoverkomelijke problemen dan al opgelost zijn. BV door dat antieke straat verlichting geüpgraded is, en er veel meer geïsoleerd wordt etc etc

Een klein beetje extra uitleg:
De tabel all-electric kWh is de optel som van netto stroom (dus minus levering ) + gas verbruik in kwh ( M3*10 ).
In de percentage tabel reken ik de besparing per jaar uit tov het klimaat akkoord van Parijs. Onze BKA2017-2030 startte wat later.

Tegenwoordig gaat alles in hecta are (HA) globaal wekt 1 HA 1000.000KWh.

Alle data is hier te vinden:
https://www.stedin.net/zakelijk/open-data/verbruiksgegevens