De getallen soep van ons CBS 2018

Als je zoek naar opwekking en duurzame energie krijg je geweldige verhalen over teveel Zonnestroom en het net kan het allemaal niet aan en allerlei andere optimistische berichten maar is dit wel echt waar … gaat het super goed met de duurzame opwekking in Nederland ?
In Nederland gebruiken we al jaren nagenoeg even veel stroom namelijk 120 miljard kilowatt uur dus:
Het aandeel zonnestroom is 3/120 zeg maar iets meer dan 2,5 %
Stroom door het verbranden van onze bossen is 8/120 = 6,5% en is helemaal niet duurzaam!
En stroom door windmolens is 10/120 =8,3%
Als we het verbranden van bossen maar even niet meetellen als duurzaam is het totale percentage duurzaam opgewekte energie net 10% … en daar zijn we dan sinds 2015 mee bezig ?

Die andere vorm van energie het aardgas, jaarlijks verstoken we bijna 40 miljard M3 aardgas omgerekend naar kwh is dat dus 400 miljard kwh
Als we nu weer naar de totale energie cijfers gaan kijken houden we het volgende lijstje over:
Zonnestroom 3/( 120+400) = 0,5 %
Windenergie 10/(120+400)=1,5%

Totaal 2% duurzame energie uit wind en zonnestroom … waar hebben we het over ?

Bron: https://longreads.cbs.nl/trends19/economie/cijfers/energie/