Onze nieuwe focus voor 2023

Was het thema in 2022 nog in gesprek gaan met de politiek zeg maar een omgekeerde participatie. Niet aleen aangeven wat er hoe veel beter kan maar ook helpen met het maken ven betere afwegingen voor Baarn. Of het meetbaar resultaat heeft gehad zullen we hopelijk voor de volgende gemeente raadsverkiezingen kunnen lezen op HET beloofde klimaat dashboard.

Dit jaar gaan we ons ook richten op de andere initiatieven die juist zonder de bemoeienis van de gemeente plaats vinden.

Zo is een van de meters een buurt initiatief gestart om ook haar wijk genoten te helpen met het verduurzamen. Ik zie er enorm naar uit om ook daar weer de nodige mensen te kunnen helpen met slimme oplossingen en verstandige aankopen voor hun eigen leef Klimaat.

Afgelopen weekend was ik uitgenodigd in de gezellige klimaat / milieu vriendelijke wereld van Pippe. Het is leuk om te luisteren/ leren hoe de huidige klimaat / milieu wende ervaren word door de mensen van het Humanistische verbond.

Dinsdag wandelde we met de “buitenbeentjes” van Baarn naar de Zuiderzee (21km ) en genoten van de geweldige open ruimte maar zagen ook dat er steeds meer vogels blijven overwinteren door het verschuiven van de klimaat zones.

Kortom daar waar we kunnen helpen met onze meten is meten aanpak doen we dat graag.

Op naar een leuk, leerzaam en duurzaam 2023…

Met grote groet
Adriaan Voeten
Meten=Weten