Hoe werkt de SCE regeling (nieuwe postcode roos)

Grenst jou postcode aan het postcode gebied van een SCE zonnedak of windmolen of waterkracht centrale dan mag je participeren. In dit duurzame project.
Je neemt dan deel aan een gesubsidieerd opwekking project en wekt dus duurzame energie op voor jou regio. Dit is volledig ontkoppelt van jou eigen energie verbruik.

Hoewel er een paar verschillende opties zijn denk aan een VVE die gaat op wekken is de Energie coöperatie het makkelijkste,
In de praktijk huurt de coöperatie firma in die gespecialiseerd is in deze tak van sport en de meest valkuilen vermeid denk aan een Pure-Energie of Green-choice.

De projecten hebben een looptijd van 15 jaar, en in die tijd gaat alle subsidie naar de coöperatie. De coöperatie kan voordelig geld lenen voor het bouwen van het project ( vaak via bv: de Rabobank ). Het merendeel van de bouwkosten wordt door de participaties opgebracht.
De eigenaar van het dak/ grond krijgt een vergoeding voor de huur van het dak.
De verzekeringsmaatschappij pikt haar graantje mee.

Uiteindelijk gaat de coöperatie opwekken en krijgt daar een door de overheid gegarandeerde minimale prijs voor ( nu 9 cent )

Na aftrek van alle kosten en buffer wordt de “winst” uitgekeerd in de vorm van terug betalen van een deel inleg en een stukje rendement als dat behaald is.

Verhuizen, ja als je verhuist mag je “participatie” meenemen.
Salderen, nee je mag niet salderen.
Duurzame investering, De participatie in de coöperatie valt helaas niet onder de goedkeuring voor groenbeleggingen met vrijstelling. 

Voor en nadelen SCE versus eigen panelen.
Voordeel SCE is alles wordt voor je geregeld en je bent lekker groen bezig en je maakt kans op een bescheiden rendement ( letop deze vorm van geld investeren vind volledig buiten het toezicht van de financiële autoriteiten plaats )
Ondertussen is gegarandeerde KWH uur prijs naar beneden bij gestel waardoor deel meeste oude business cases in gevaar komen.

Voordeel eigen zonnepanelen, grotere eigen investering, grotere winst door verlagen eigen verbruik, Meer het gevoel dat je zelf groen bezig bent.

Voor de details kan je hier de regeling lezen:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce