Hoe maak je een klimaat dashboard voor Baarn?

Waar staan we nu in het echt, iedereen met een CO2 meter kan de huidige status van ons klimaat zelf meten 60 jaar terug was deze waarde 100ppm minder. Zelfs tijdens de corona lock down daalde de waarde nauwelijks en na corona liep hij met meer dan 2ppm per jaar op. De onderstaande waarde representeert alle greenhouse gassen wereldwijd, wordt gezien als de barometer voor de klimaat forces verandering die we zelf om ons heen zien gebeuren. Als je meer wil weten kan je op het plaatje clicken.

Eerst maar de cijfertjes die je wel weet:
De makkelijkste cijfers eerst, deze echte cijfer voor alle normale energie aansluitingen zijn beschikbaar als open data bij Stedin.
Deze data ziet er complex uit maar is dat niet met een middagje uitleg kan iedereen deze grafieken maken.

onze huidige koers in Baarn “zo veel mogelijk energie neutraal”
bron: Stedin opendata

2021: In een noten dop:
We gebruiken voor 48HA zonnepanelen stroom
We maken voor 7,4HA zonnestroom op onze daken
We gebruikte nauwelijks minder aardgas
Als we allemaal overstappen op een warmtepomp zouden we 112HA zonnepanelen nodig hebben om zelfvoorzienend te zijn in Baarn.

Wat er opvalt is dat het gas verbruik stagneert.
Het stroom verbruik toeneemt, waarschijnlijk door de toename E-autos.
En dat onze eigen opwekking fors toeneemt.

Hoe kunnen we laten zien dat we wel “in control zijn”

Laat zien waar we hadden moeten zitten en hoeveel besparingen we dus te kort komen.
Zonnedak/ weide / windmolen projecten toevoegen die aangevraagd zijn ( afdeling vergunningen )
Duurzame aanvragen, isolatie, warmtepompen ect etc nemen die toe of af en hoeveel?
Of gaat het merendeel langs het loket vergunningen heen en waarom is dat ?

Drink water:
Drink water verspilling nam hard af maar hoe hard gaat dat eigen lijk of is het toch anders dan verwacht?
Actie: Vitens benaderen voor de getallen voor Baarn:
Hier vast een ideeen welke kant het op gaat:

Riool:
Hoeveel meer of minder water voeren we af via het riool?
Hoeveel regenwater voeren we nog af via het riool ?
Zouden we aan de hoeveelheid water/ slib per jaar het succes van infiltreren kunnen meten ?
( contact gehad met Vallei-Eem Soest, het water team Baarn, overleg team Gemeente aangevraagd. Vanuit de gemeente Baarn is Sander B de water man )

miljoen M3
RWZ-Soesttotaalregenwaterlagevuursebaarnsoestgem regenval NL (mm)
20216.62,150.60,741,41917,6
2020915,4
2019913
2018911
20172,60,911,69909
2016907
2015904
Riool getallen via RWI Soest , neerslag en inwoners via CBSSteenbreek:
Is er een actief beleid om iedere opgebroken straat infiltratie vriendelijk terug te leggen? Zo het aantal kilometers bij houden.
Tip: zie Stedin GAS en kabel upgrade plan voor de komende jaren:
Hoe zit het eigenlijk met onze stroom en gas netwerk in Baarn?
Jannelies Vissers vertelde dat er een goed overzicht is waar de openbare ruimte verbeterd wordt.
Vraag hoe meten we het effect van infiltreren immers als het lokale grondwaterpeil nauwelijks stijgt werk te methode niet goed genoeg ?

Oppervlakte water:
Water kwaliteit van de Eem en praamgracht en de vijvers van Baarn worden regelmatig gemonitord, maar deze getallen zichtbaar. Mede door heftige regenval vervuilt ons oppervlakte water en zijn we een van de vieste jongetjes ( m/v/h) van de klas

Een andere meten=weten club neemt zelf samples en laat die bemonsteren, de resultaten wordt je niet vrolijk van: https://www.metenweten.com/post/er-ligt-%C3%A9cht-een-deken-van-landbouwgif-over-nederland

Vuilnis:
Wat zijn de RNM getallen?
Hoeveel kg wordt er al gerecycled ?
Gooien we meer of minder weg ?
Neemt het rest afval af of toe ?
Hoeveel PDM is er niet te recycleren door foutjes ?
Getallen zijn bekent bij RNM en gemeente ??

Ontbossing:
Hier zijn de Nederlandse getallen per jaar voor ontbossing:
https://gfw.global/3J10ZJO

De getallen voor provincie Utrecht:
De getallen voor Baarn:

Hoeveel kap vergunningen geven we uit.
Hoeveel bomen planten we jaarlijks bij
Hoeveel M3 voert SBB en GNR jaarlijks af ?
Idem afvoer snoei werk aan nemers in Baarn, hoewel het onschuldig oogt worden alle struiken van baarn in rap tempo gesnoeid, als je de jaar ringen van de takken telt zijn die vaak meer dan 3-5 jaar oud .. nieuwe aanwas van dit soort brandhout zal dus even op zich laten wachten.
Wat is het effect voor bv insecten en verdroging grond door gebrek aan schaduw ?
Wat is het effect voor het micro klimaat en hitte stress / verdroging / weg spoelen grond bij heftige regenval?

Er komen vast nog veel meer duurzame monitor punten bij.

De Gemeente Baarn zelf:

Hoofdstuk het goede voorbeeld doe goed volgen:

Overzicht verbruik gemeente objecten, verbruik en besparingen
Uitrol LED voor alle openbare ruimten
Meer groen in de openbare ruimte:
bv bio diverse heggen ipv prikkel draad om eemerwaard en soort gelijke kansen ?
( ik heb zelf 600meter “vecht heg” in beheer en is een feest voor vogels en vlinders )


————————————————————cut hier————————————–

Even wat achtergrond metingen die niet voor te tere zieltjes is:

Is er reden voor echte paniek voor jou eigen kinderen en klein kinderen ?
(hint ja je kinderen gaan zien dat jij dit wist )

Mocht je het gevoel hebben dat het allemaal wel mee valt en dat er straks weer een paar jaar van koele zomers en minder CO2 komt omdat je wijze buurman dat al jaren verteld …