DuurzaamBaarn

Dit is onze interpretatie van de onderwerpen voor een nuttig milieu/ klimaat dashboard van en voor een meetbaar en vooral duurzamer Baarn.
We verzamelen hier de bronnen en achtergronden die wij nuttig vinden hopelijk kunnen ze tzt makkelijk overgenomen kunnen worden in het echte klimaat dashboard voor en van Baarn.
Het dashboard wordt regelmatig aangevuld met suggesties en verbeter punten.
Waar mogelijk vermelden we de bronnen of plekken binnen de gemeente Baarn waar we verwachten dat de gegevens opgehaald kunnen worden.
Heb je meetbare ideeen of aanvullingen laat het ons dan weten.

Met grote groet
Adriaan Voeten
Meten=Weten

Een super mooi dashboard voorbeeld kan je hier vinden:

CO2:
Een actuele overzicht van de CO2 ( =in dit plaatje boven in deze pagina is een samenstelling van alle broeikas gassen in onze buitenlucht). In 1962 was 320ppm heel normaal. In 2022 is 420ppm en gemiddelde jaar waarde.
Klimaat & Milieu deskundigen wijzen er op dat een direct verband is tussen de stijging van de temperatuur in onze eigen leef omgeving en de CO2 waarden in de lucht. CO2 waarden stijgen. Door minder CO2 te produceren en CO2 weer vast teleggen in bijvoorbeeld bomen, struiken en planten. In dit dashboard laten we de gemiddelde CO2 waarde in de atmosfeer zien die je zelf met je eigen CO2 meter kan controle immer Meten=Weten.Lopende grote energie projecten die ons gaan helpen om in 2030 zoveel mogelijk energie neutraal te zijn:
Gemeente Baarn of gesponsorde projecten.

Energie:

Naamstart jaartarget klaar% gereedopmerking
Gezamenlijke inkoop actie isolatie2023-1onbekend1%Gem Baarn heeft het verduurzamen van particuliere huizen uit besteed bij: www.winstuitjewoning.nl deze kan zonnepanelen, warmte pompen en isolatie in kopen.
verduurzamen gebouwen202220500%plan van aanpak 2023
verduurzamen openbare ruimte2010?10%PVA zou in Q3 -2022 gereed zijn, wordt nu 2023?
Tijdens weg reconstructies worden de lantaren palen wel eens geüpgraded naar LED ( nu zon 10% van de bijna 4000 palen.
Een led lamp maakt met 10% van de energie evenveel licht. Dus we hebben op dit moment 1200% meer energie verbruikt als met de led lampen en erger nog we hebben 1200% meer gemeenschaps geld weg gegooid om met af wachten.

bouw zonnepark ijsbaan20192022 ?0%Business case NOK, wacht op nieuwe minimum vergoeding per kWh.
bouw warmtenet Eemland noord202320300%Business case is afhankelijk van deelnamen in de wijk. Lang wachten betekend minder deelnemers doordat inwoners zelf gaan opwekken en een warmtepomp instaleren. ( Suggestie Adriaan: Mogelijk is een hybride oplossing tussen een winter warmte net voor de echt koude dagen en airco WP een slimme oplossing. )
Baarns Klimaat Accord 20172030opgeheven in 2022?Target aangepast naar 75% en vervolgen ludiek opgeheven door het nieuwe Baarn Duurzaam ( een door de gemeente betaalde website die alle oude clubjes overkoepelt ) tijdens de klimaat week 2022 mislukt
Verduurzamen gasleverancier201020220%Ondanks een duurzaam en circulair inkoopbeleid sloot Gem Baarn een op velerlei opzichten bedenkelijk Gasprom contract af. Het contract loopt tot 1-1-2023 ?
Update we zouden een nieuw contract met het zweedse staatsbedrijf Vattenfall hebben
Energie fixers20222023?Baarn gebruikt de door de overheid gegeven 200k om huizen met een laag energie label te voor zien van tochtstrip en radiator folie. Pilot is gestart het effect zou worden meten na de pilot volgt een evaluatie.
Volgens de BC worden er 700 huishoudens gefixed en dat kost 180 euro per hh ( 130000 Euro de overige 70.000 zijn project kosten ??)
Voor 180 euro kan je 180 meter tochtband kopen of 100 led lampen of 120meter radiator folie )
Bouw klimaat dashboard 202220231%Eerste overleg is geweest , er wordt gekeken naar een samenwerking met de provincie Utrecht die een CO2 boekhouding moet gaan maken.
(12-2022) Suggestie Adriaan deel de overheid website van Baarn tot er wel iets gemaakt is. ( namen en rugnummers zijn bekent bij energie PM )
Roadmap/ route kaart201920231%in 2019 heeft CD delft een baseline gemaakt voor de energie transitie.

Voorbeeld: van zichtbaar maken van Stedin cijfers.
Inde onderstaande grafiek geven we per jaar aan hoeveel energie dage we te kort komen per jaar.

Door deze cijfers handig aan te bieden kan je ze meer interactief maken voor straten en wijken:

Drink water gebruik van Baarn:

Hier zouden de water getallen van Baarn geplaats kunnen worden.

Riool en regen water:

Het water team van de gemeente die maandelijks overleggen zouden toegang moeten hebben tot betere meer complete getallen.

miljoen M3
RWZ-Soesttotaalregenwaterlagevuursebaarnsoestgem regenval NL (mm)
20216.62,150.60,741,41917,6
2020915,4
2019913
2018911
20172,60,911,69909
2016907
2015904
Riool getallen via RWI Soest , neerslag en inwoners via CBS

Groen in Baarn:
CO2 breekt zichzelf volledig in ca 10.000 jaar af, dus moeten we zelf actie ondernemen om CO2 om te zetten in bv bomen, struiken, planten. Die zijn vervolgens weer voedingen voor andere organismen en zo doende slaan we enorm veel CO2 op boven en onder de grond. Wist je dat in een handje bos grond meet orgasmen zitten als er mensen op aard rond lopen.

Blad vermalen ipv afvoeren 11-2022Het afval van Baarn:
Overzicht van hoeveel kg we afvoeren door de jaren heen en hoeveel duurzaam wordt gescheiden. Deze gegevens zijn zeker bij Mark/ RNM bekent en beschikbaar.

Lucht kwaliteit:

Er zullen vast betere overzichten te vinden zijn maar voor nu vind ik deze een duidelijk overzicht. Als je geld hebt kan je duurzamer leven ?

Kwaliteit oppervlakte =Eem water:

Dit is van toepassing op ons Eem water

Ontbossing Baarn:

Nawoord:
In 2022 is er 25k? budget uitgetrokken om alle meetgegevens die Baarn heeft of zou moeten hebben zichtbaar te maken op een milieu dashboard van en door de Gemeente Baarn zelf. Immers meten=weten.

Naar aanleiding van ons jaren lange en zeer uitgebreide en toegankelijk meet werk voor onder andere onze eigen gemeente Baarn is Adriaan van Meten=Weten gevraagd mee te denken over het publiekdeel van het dashboard. Meten=Weten doet dit zonder vergoeding omdat het beter klimaat ons allemaal aan gaat en niet geremd moet worden door geld.

Voorbeelden van duidelijke klimaat dashboarden / bronnen:
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard (API beschikbaar)

Meer verdieping:
Riool, drinkwater, oppervlakte water:
https://baarn.raadsinformatie.nl/document/6024202/1/36963_Water-_en_rioleringsplan_Baarn_en_Soest_2018-2022_bijlage_a_Plan_Baarn

energie, 2019: routekaart, urgentie, rapport CE Delft
https://baarn.raadsinformatie.nl/vergadering/585699#ai_4677702