Voorbeeld klimaat of milieu dashboard

Als we vertellen over een duidelijk dashboard dat de hoopvolle veranderingen snel en simple weer geeft is de meest gestelde vraag … heb je een voorbeeld?

Een voorbeeld van een duidelijk persoonlijk dashboard waar je trots op kan zijn werd gemaakt de Ruud aan de hand van mijn getallen:

Als je een energie dashboard voor een complete gemeente wil bouwen komen we uit op dit voorbeeld van Jeroen gebaseerd op de echte getallen van stedin.

Als we een next level klimaat / milieu dasboard willen laten zien is dit onze versie 2.0

Regen water en riool getallen geven inzicht in infiltratie van de openbare ruimte van baarn:
We zijn druk bezig de water en de riool getallen voor Baarn / Soest te vergaren.
Onderweg horde we dat gemeente Baarn een maandelijks overleg heeft waar dit soort getallen gedeeld worden. Wellicht is het handig om samen te werken?

We hebben een vraag lopen bij Vitens om inzage in de drink water getallen te krijg.

We hebben bladerdek getallen voor onze regio, en verzamelen onder ander kap vergunningen. Ook hier zou het handig zijn om samen te werken.

De lijst is verre van compleet an zo langzaam maar zeker uitgebreid worden hopelijk met medewerking van de Gemeente Baarn / Soest / Zwolle …