Feedback van de meters van 2018

Na een jaar meten is weten hebben de meters hun ‘ongezouten’ feedback gegeven en eigenlijk zijn we daar best trots op 😉

Thon: ‘Meten is Weten’ is leuk en het helpt ook nog. In 2018 heb ik 2% GAS 12% electra extra bespaart.
Jan: Mee doen met ‘Meten = Weten’ wees ons weer eens op de cijfertjes. Waar valt te bezuinigen? Wij zijn voor ons huis een betaler als het gaat over gas en stroom. Aan het gasverbruik kunnen we nog niet al te veel doen aan het stroomverbruik wel. Deels deden we dat door het in bezit hebben van een aantal winddelen. Bij andere deelnemers zagen we mooie opbrengsten van zonnepanelen. Gecombineerd met aantrekkelijke financiering mogelijkheid heeft ons doen besluiten om ook zonnepanelen aan te schaffen.
Zal het ons lukken om nul-op-de-stroommeter te krijgen (of zelfs iets extra opbrengst)?