Klimaat week 2023 “niets doen is de slechtste actie”

Het is klimaat week, voor de één gewoon weer een week die start op maandag en eindigt op zondag ( of om gekeerd ;-).
Voor ons is het een week om eens terug te kijken wat we allemaal al bereikt hebben.

Maar eerst moet je eigenlijk eens stil staan waar klimaat over gaat. Klimaat is in mijn beleving ons leef klimaat. En dan vanuit ons eigen perspectief dus onze directe omgeving. Het huis, de tuin het dorp, water, lucht.

Als we terug kijken op het huis dan zien we voor ons zelf, duurzaam onderhoud, minder spullen geeft minder zorgen, energie is nu zelfs positief met de laatste panelen en nog slimmer stoken op kantoor met een IR paneel.
De tuin, we hebben al 30 jaar een regenton en sproeien nooit de tuin, we hebben planten die tegen het huidige klimaat kunnen en natuurlijk veel struiken en bomen voor de heerlijke verkoeling in de zomer.

Onze voortuin is wat groter, het is namelijk de Eemerwaard waar we dagelijks van mogen genieten. Het waterschap heeft de sloten weer uitgebaggerd zodat het water sneller kan verplaatsten. Dat is niet perse het zelfde als afgevoerd worden.
In de 2023 hebben alle waterschappen het grondwater niveau drastisch verhoogt om de verdroging van ons land te stoppen.
De biodiversiteit neemt toe in ons stukje natuur voor de deur. We telde meer dan 100 soorten planten, die op hun beurt weer insecten aan trekken. Een goede indicator van veel insecten zijn de libellen die waren er weer talrijk.
Libellen worden in het water geboren en dus is een goede water kwaliteit ook erg belangrijk.
De praamgracht die gevoed wordt van uit Soest ( Peijnenburger grift ) is best redelijk gezond als we alleen naar de planten en de stikstof en fosfor waarden kijken.
Het water in de Eem is alarmerend slecht, ondanks dat de Eem uitgebaggerd is zijn de waarden zorg wekkend slecht. Als we onze leef omgeving serieus willen nemen moeten we daar veel meer actie ondernemen en dat weten de verantwoordelijke mensen in Baarn gelukkig ook..

We hebben als jaren het project tegels wippen, maar als je goed kijkt is Baarn een grote dicht getegelde bak geworden waar tijdens het regen seizoen het water naar beneden stort zo de koninklijke wacht kamer in “met de groeten van hoog baarn”
Schoolpleinen zijn dicht gemetseld terwijl “tiny forest” en klauter plekken veel beter zijn voor kinderen. Het is er meetbaar gezonder voor mens en dier en leef omgeving. Het is niet voor niets zo dat we het park/bos in gaan als we even willen ontspannen.

En dan als laatste energie, inderdaad daar waar overal om ons heen energie HET item van de klimaat week lijkt te zijn. Met battles over zonneparken kerncentrales en windreuzen komt dat bij ons op de laatste plaats.
In de meet groep van MetenisWeten begeleiden we 25 gezinnen en een VVE met hun stappen richting een nog beter leef klimaat (of zoals meer dan de helft denkt een beter leven met lagere kosten). Ook daar gaat het steeds vaker over de warmte buiten houden in de zomer. CO2 waarden in huis en uiteraard ook over eigen opwekking en het bewaren van energie. Als je wil weten hoe het daar gaat moet je even benden kijken in het jaar verslag daar laten we zien hoe goed we het doen. Maar behandelen we ook het effect van salderen en andere veranderingen die er mogelijk aan gaan komen. Spoiler: niets doen is de slechtste actie.

Meer verdieping:
Een echt klimaat dashboard voor Baarn vind je hier : https://adriaanvoeten.com/metenisweten/duurzaambaarn/
De meters van 2022:
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2023/01/15/wat-bespaarde-de-meters-in-2022/

Over de water monsters in Baarn:
https://adriaanvoeten.com/gaanenbeleven/2023/10/09/het-resultaat-van-onze-water-monsters-2023/

De klimaat wandeling 2022:
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2022/07/06/de-energie-wandeling/

Niets doen is de slechtste actie:
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2022/12/26/niets-doen-is-de-slechtste-actie-cantons-park-baarn/
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2023/09/27/niets-doen-is-de-slechtste-actie-ii/