De zwerfvuil trilogie ( een verhaal met een staartje )

Na het geheim van de praamgracht ( Het geheim van de praamgracht ) kreeg ik weer nieuwe zin om onze wethouder Jannelies Vissers die duidelijk ook niet van het oeverloos vergaderen was om hulp te vragen immers de balk registreerde al een paar jaar een gestage stroom troep zonder dat de oorzaak aan gepakt werd.


Het plan was het probleem van zwerf vuilnis in 3 stappen aan te kaarten.

Deel 1: Op zoek naar de bron:
Hoe kon dat beter dan het oude project “Het geheim van de praamgracht” te laten zien aan de nieuwe wethouder. Na wat gemail lukte het om een corona proof fietsrondje te organiseren met Jannelies Vissers en een van de ambtenaren.
We begonnen bij de meetbalk in de praamgracht, deze heeft als doel inzichtelijk te maken hoe groot het probleem van zwerfvuil in water eigenlijk is.
We keken en zag dat onder andere plastic, glas en piepschuim voor de balk bleef hangen.
Maar waar komt het vandaan ? Dat was de speurtocht voor vandaag … we fietste 100 meter stroomopwaarts en stonden even stil aan de water kant van de praamgracht. Daar zagen we bergjes natuurlijk materiaal vermengt met vuilnis liggen. Jaarlijks wordt dit door het waterschap op de kant getrokken. En vervolgens rolt het weer terug doordat het natuurlijke materiaal verrot en de vuilnis weer terug rolt in de praamgracht.
Daarna reden we langs de praamgracht en zagen dat een van de hoofd bronnen van de vuilnis de biltseweg is waar automobilisten nog snel even hun de verpakkingen van het “snaaiwerk” uit de auto kieperen omdat je natuurlijk thuis niet kan laten zien wat je allemaal naar binnen hebt gepropt in de auto.
We volgde de praamgracht/soestergrift door soest en vonden ook daar veel … heel veel drijvende flessen in het water.
Onderweg vertelde Jannelies dat er een overleg is over het uitbaggeren van de praamgracht en ze zou aandacht vragen voor het goed weg halen van de uit het water getrokken zooi. Ook zou er gekeken worden of gecontroleerd kon worden door de BOA iets dat bij andere hardnekkige vervuilplekken prima werkte aldus Jannelies.

Tijdens het afronden vroeg Jannelies of ik haar wou helpen tijdens de nationale zwerfvuil opruim dag. Hoewel dat georganiseerd word door de verpakkings industrie ( zeg maar de maker van bijna allen zwerfvuilnis stemde ik toe immers niets doe is erger.

Deel 2: Is het echt zo erg:
In de eerste instantie zouden we de Baarns berm van de Biltseweg opruimen net als in het origineel project maar kort daarvoor was er al stevig opgeruimd door een groepje opruimers. We kozen de carpool parkeer plaats bij het Baarnse scheidingstation.
Hoewel het er schoon uitzag hadden we binnen een uur 3 volle vuilniszakken geraapt.
En samen trokken we de conclusie, Ja er ligt zelfs na het nieuwe maai / afvoer methode nog steeds heel veel vuilnis in de bermen en de sloten.

Deel 3: De vervuiler aanspreken:
Het laatste deel van deze trilogie was het aanspreken van een vervuiler en wat voor één … we betrapte Staatsbosbeheer op het dumpen van honderden vrachtwagens met vuilnis vermengt granulaat in ons prachtige baarse bos langs de voormalige paalkamping. De paalkamping is nu zelfs opgewaardeerd tot een broedgebied voor onze lesbische bosuilen. Ik heb jarenlang gebruik gemaakt van de paalkamping als uitval basis voor onze 24uurindenatuur uitjes maar heb er nog nooit een manlijke roep gehoord van de bosuil. Wel het hoge geroep van de dames die zich er al jaren kostelijk vermaken.


Ik had foto’s en een filmpje gemaakt van de vrachtwagens en sprak de baas van Staatsbosbeheer meneer Silvo Thijsen aan via een persoonlijke email. Ik legde uit dat ik in de voorafgaande jaren de bossen rond de paalkamping opgeruimd had met een groep vrienden en nu heel erg verbaast was dat hij als baas van Staatsbosbeheer dit toe stond.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.


… we vonden stroom kabels, ijzer heeeeeeel erg veel PVC en plastic. Dat hoort toch niet in zon mooi bos ? Het bleef oorverdovend stil, een belletje of een email kon er niet af.
Zo veel lafheid had ik niet verwacht normaal is er altijd wel een boswachter die het gesprek aan durf maar nu kropen ze allemaal achter de bank en wachtte tot het over woei … kijk en dat werkt dus niet bij mij … Dan maar via de media … in plaats van een wandeling met meneer Thijsen nam ik journalist John mee oppad.
Ik liet het mooie bos zien vertelde over onze opruim actie en waarschuwde John dat als ik hem de harde feiten liet zien hij heel anders naar de paden ging kijken dan hij nu deed. Ik vroeg hem door de hurken te gaan en te kijken wat hij zag … ineens zag hij het … schroefjes, zakjes, plastic pvc, pvc meer pvc en toen zagen we ineens geen mooi breed pad meer maar een dumpplaats van verstopt vuilnis. Op het laatst was John fanatiek aan het trekken en verzamelen, hij liepen met een meter lange VMVKas stroom kabel naar zijn auto terug … die geven we aan Silvo als hij toch dapper genoeg is om ons te woord te staan … de kabel ligt denk ik nog met een strik er om te wachten op de hoofdvervuiler van Staatsbosbeheer …

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst ''Ik zou er niet van kunnen slapen als dit in mijn bos lag' Staatsbosbeheer (SBB) moet stoppen met het moedwillig vervuilen van bosgebied De Vuursche, zegt Adriaan Voeten. Hij vindt dat bouwpuin dat gebruikt is het ophogen van de Doctor Albert Schweitzerweg het bos afgevoerd moet worden omdat het daar niet thuishoort. JohnSpijkerman @ieandnesinphlp'

Epiloog:
Vervolg van deel 1 opzoek naar de bron:
De vraag wie de meetbalk schoon gaat houden wint het momenteel van de realisatie dat er idioot veel troep wegspoelt, de makkelijkste oplossing lijkt het weghalen van de balk te worden. Immers dan zie je het probleem niet meer. Ik heb wederom Jannelies maar ook Theo gevraagd om het opruimen van de balk samen te bespreken … beiden geven aan te kijken wat ze kunnen doen.

Vervolg aanspreken van de vervuiler:
Ondertussen loopt er een RUD onderzoek en heb ik 4 formele vragen gesteld aan B&W”

Ook spreekt de PVDD zich duidelijk uit tegen het moedwillig vervuilen van onze bossen en het (mogelijk) in gevaar brengen van het drinkwater van onze kinderen :
https://utrecht.partijvoordedieren.nl/nieuws/provincie-gaat-aan-de-slag-met-de-problematiek-van-recyclingsgranulaat

De antwoorden van Staatsbosbeheer variëren per vragen steller maar het mooiste antwoord tot noch toe kwam van Carla Schouten … zij heeft met de vervuiler ( SBB ) afgesproken dat SBB gaat overleggen met andere vervuilers of het ook anders kan …

Op 11-04-2021 20:03 schreef adriaan voeten

Copy brief naar de Gemeente Baarn:

Aan het College Burgemeester en Wethouders 
en Leden van de Gemeenteraad 
Stationsweg 18
3743EN Baarn 
Geachte college en leden van de gemeenteraad,
Beste Burgemeester en wedhouders,
Ik maak mij grote zorgen om de gang van zaken over onze Baarnse bossen.

Zoals bekent is de Dr Albert Schweitzer weg, gelegen in het grens gebied van Baarn en Hilversum, als bouw weg voor de busbaan gebruikt.
Staatsbosbeheer heeft hiervoor een 30 -50 cm dikke laag (terplekke gemeten ) zwaar vervuilde menggranulaat gestort welke mogelijk niet voldoet aan de norm die daar voor geld. We vonden aan het oppervlak veel grote stukken PVC, rubber, Stoom kabels, plastic, plastikzakken ijzer en lood. 

Ondanks herhaaldelijke vragen gaf SBB mij geen antwoord,   
Pas na inschakelen van van de Baarnsche Courant kwam het antwoord dat SBB voldeed aan de norm en de weg af gaat dekken met een dun laagje zand.
Ondertussen is SBB verrassend snel begonnen met afdekken, waarschijnlijk  mede door de ongewenste publiciteit dat SBB 300 vrachtwagens vuilnis in het bos stort terwijl er dagelijks boswachters in het nieuws zijn die klagen over soort gelijke vuilnis die ze moeten opruimen.

Mijn vragen aan u zijn:
1: Zijn de certificaten gecontroleerd aangezien de aan het oppervalk gevonden vuilnis erg groot is voor geclassificeerd vuilnis.
2: Is de gemeente Baarn het eens met het bewust vuilnis storten in de bossen van Baarn terwijl we met man en macht bezig zijn uit te leggen dat dit soort vuilnis niet in onze Baarnse bossen hoort.
3: Waarom geeft SBB in haar antwoord naar pointer aan dat glas en plastic door de boswachter weg gehaald word. terwijl het in Baarn alleen met een dun laagje zand afgedekt wordt. Waarna het vuilnis tzt in ons drinkwater terecht gaat komen met alle gevolgen van dien.
4: Graag zou ik zien dat ook Gem Baarn officieel bezwaar maakt tegen het dumpen van vuilnis in onze bossen ook al levert dat veel geld op voor staatsbosbeheer.
Immers weg kijken is geen optie.

Graag verneem ik uw officiële antwoord 
Adriaan Voeten