Overstort meting Eem ter hoogte van Baarn

Als vervolg op het burger Wetenschap Project “Vang de Water Monsters” gaan we nu verder met actief meten tijdens overstortmomenten om het effect op de waterkwaliteit te kunnen monitoren.

In Baarn hebben we geen eigen rioolzuivering; we delen die van Soest en Amersfoort.

riool zuivering soest / baarn

Het is aannemelijk dat de rioolzuivering van Soest het merendeel van Baarn en Soestdijk verwerkt. Het gereinigde water wordt binnen de daarvoor geldende normen geloosd op de Eem.

Onze metingen gaan niet over dat relatief schone riool water water. Onze metingen richten zich op de overstortlocaties die overlopen als het riool de hoeveelheid niet meer aankan. Een van de overstortlocaties is de Praamgracht, waar gemengd rioolwater (dus poep/plas en regenwater) tijdens zeer heftige buien wordt geloosd. In 2022 is dat 33 keer voorgekomen. Hoeveel en hoelang dat was, weten we (nog) niet.

Ons voorstel is om te meten bij de Praamgracht voorbij de overstort locatie en het schone rioolwater als referentie locatie te gebruiken. Immers, veel schoner dan dat kan je niet krijgen, toch?

Tijdslijn:

Hier is een tabel waarin de belangrijke gebeurtenissen en informatie met betrekking tot de watermonsters en de communicatie met de Gemeente Baarn zijn samengevat:

Tijdslijn:

DATUMGEBEURTENIS / ACTIE
19 juni 2024Pilot kickoff “Water op de kaart”, follow-up vang de watermonsters.
23 juniGemeente Baarn via een mail uitgenodigd aan alle wethouders en directeur om mee te kijken en enkele informatievragen gesteld: Wie van de gemeente Baarn weet het meeste van ons riool?Hebben we metingen van ons riool en dan met name hoe vaak en hoelang het riool overstort en op welke locaties (praamgracht/Eem)?Zijn er plannen om het riool aan te passen/te vergroten?
24 juniThon en Adriaan hebben meetlocaties bekeken, BRN01 praamgracht is de beste locatie. De praamgracht is goed toegankelijk en er is stroomopwaarts een prima referentie meetpunt. Beide locaties zijn ook gemeten tijdens het vangen van de watermonsters in Baarn.
24 juniAntwoord van Beheerder Gemeente Baarn: “Ik zie uw melding over riool overstorten in Gemeente Baarn. Helaas zijn wij bezig met een grote inhaalslag omtrent rioolgemalen, vrij verval en overstorten. We zijn nog niet zover dat wij u informatie kunnen geven.”
24 juniWillem v B, bedankt voor de snelle reactie en uitgenodigd om kennis te maken, bijvoorbeeld bij overstortpunt BRN01 om uit te leggen wat we dit jaar gaan meten en waarom. Positieve reactie terug en we gaan een datum inplannen … wordt vervolgd

Dit zorgt ervoor dat alle informatie goed uitgelijnd is en duidelijk leesbaar blijft.


Aanvullende achtergrondinformatie en geleerde lessen onderweg:

Je hoort vaak dat overstort opgelost kan worden door alle daken te ontkoppelen. Dat lijkt echter niet waarschijnlijk, omdat er tijdens een overstortsituatie extreem veel water valt, soms meer dan 50 mm op een dag. In zo’n situatie is de regenton vol en je tuin verzadigd. Daarna stroomt het water de betonnen bak in die we van de openbare ruimte hebben gemaakt, zoals stoepen, straten en regenputten/riool, in plaats van het openbare groen, dat vrijwel altijd hoger ligt dan de weg. Gelukkig worden er steeds meer greppels en soortgelijke tijdelijke buffers aangelegd om het schone regenwater even vast te houden en lokaal in de bodem te laten zakken.

Het ontkoppelen van de regenpijp is wel het belangrijkste middel om de snelle verdroging van ons land tegen te gaan, maar dat is een ander hoofdstuk.

Medicijnresten in ons oppervlaktewater komen voornamelijk door overdosering, zodat je de overtollige medicijnen uitplast of uitpoept. De rioolzuivering loopt achter de feiten aan. Vroeger was paracetamol hip, nu nemen mensen diclofenac tegen pijntjes. Natuurlijk moet je oude medicijnen wegbrengen naar de apotheek. Maar er is geen bewijs te vinden dat oppervlaktewater voornamelijk vervuild wordt door het op grote schaal wegspoelen van medicijnen of andere drugs.Hier is de lijst van overstortlocaties in Baarn en Soest met het aantal keer dat ze gebruikt zijn in 2022:

Gemeente Baarn

LocatieTypeLozingswaterAantal overstorten
Brn53 Zuringlaan
52.19928, 5.29902
(brementje )
Hoog GemengdPraamgracht33
Het gemiddelde in Nederland is 6
Brn51 Tuindorp
52.21522, 5.30553
(Fietsboot)
Hoog GemengdNiet gespecificeerd (Eem)Niet gespecificeerd

Gemeente Soest

LocatieTypeLozingswaterAantal overstorten
Overstort Sts01 KoninginnelaanMiddelhoog GemengdVaart26
Overstort Sts02 BanningstraatMiddelhoog GemengdVaart19
Overstort Sts03 MolenwegMiddelhoog GemengdVaart34

Deze informatie is gebaseerd op de gegevens gevonden in het document “overstortonderzoek_baranyai_000026936_23062023.pdf

Aanbevelingen overstort voor de Baarnse zoom BRN51 door: Arjan Averink BuroBoot.nl https://www.buroboot.nl/project/watersysteem-analyse-baarn/

Overstort Baarn in het nieuws: https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/876226/riool-oorzaak-stinkend-water-eemdal