Het wandelpark van Mevrouw IJsendijk

In een vogelvlucht:

In 1921 stierf mej. Johanna Margaretha Frederika van IJsendijk. Ze schonk bij het leven haar geliefde bosje aan de baarse bevolking. Ze dacht goede afspraken gemaakt te hebben met de gemeente Baarn.

De 7ha zouden onbebouwd blijven en de gemeente zou het bosje onderhouden en het prakt zou toegankelijk blijven voor het gewone volk.

Na haar dood bleef het bosje netjes onbebouwd en pas in 1965 brak het moreel van de gemeente en moest er toch echt gebouwd worden in het bosje. De nabestaanden werden afgekocht net 65000 gulden ( anno nu € 213.580 ) en de gemeente maakte nieuwe “illegale” afspraken met de nabestaanden van me vrouw IJsendijk.

Slechts 3 mensen op deze lijst stemde tegen.

Het bosje zou vervolgens nu ruim 9 jaar on bebouwd blijven. Pas in op de kaarten van 1974 wordt de kaalslag pas duidelijk 4/5 van de 7ha wordt gekapt en netjes bestraat.

In 2023 ging de gemeente raad opnieuw stemmen voor her-bebouwing.
Dat is opzig niet verwonderlijk maar de manier waarop dit ook nu weer loopt is op zijn zachts gezegd wonderlijk. En ook nu zal er nog jaren over geruzied worden met uiteindelijk resultaat dat ook deze ellende via de OZB betaald wordt voor de baarse burgers die wederom geen wandel bosje maar wel de rekening zal krijgen.

Mogelijk zien de huidige nazaten van de dwaling van hun voorouders en gunnen ze Johanna Margaretha Frederika van IJsendijk haar grootste wens het terug brengen en terug namen van hun bosjes voor de Baarnsche gemeenschap … we gaan het in de komende jaren beleven … onder het mom van ieder college heeft recht op haar eigen langlopende kostbaar gevecht van onze OZB centjes.

Wat dan wel:

Als het mijn project was zou ik zondermeer eerst even stilstaan bij hoe het zo fout heeft kunnen gaan nu wordt het een beetje vlek op vlek en we blijven maar wrijven.

Wat er fout ging en makkelijk gefixed kan worden:

De gemeente heeft wel vele geld geint voor de erfpacht van het Meander maar het wandelbos 100 jaar verwaarloost.

Onlangs heeft men nog snel even wat grote bomen uit het bos geroofd maar ook van die winst is er niets noemenswaardigs gedaan voor het wandelbos.

Dus als mijn gemeente eerst eens wat terug deed voor dat ze weer hun handje ophouden voor meer geld uit het bos zouden ze eerst een hun ere schuld kunnen aflossen.

Hoe dan?

Hernoem het bos naar de schenkster met een mooi informatie boord die de echte geschiedenis weer geeft. Er zijn tal van mensen bij de BHK die dat best kunnen beschrijven.

Verrijk het bos met de natuurlijke biodiversiteit die het verdient. ( vraag bv Job even voor een goed plan )

Laat ter zaken kundige mensen ( dus geen politici ) in overleg gaan met de buurt en gebruikers van het park en inventariseer wat ze graag willen.

Ga in overleg met de beheerder van een ander succesvol park in Baarn bv het cantonspark.

We hebben nog een paar jaar de tijd voordat er überhaupt geklust mag gaan worden, dus gebruik die tijd nu eens positief.

tip: Zoek van naar alternatieve ziekenhuis bestemmingen en zijn tal van ziekenhuizen en polis die uit hun jasje knappen in de regio.
En voor de steenstapel fetisjisten “richt je eens op de baansezoom ” als we zo door blijven treuzelen is daar in 2030 nog geen huis gebouwd.

bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarschalksbos