Het Gat van Hartog

Het gat staat al een tijdje zachtjes te pruttelen … eigenlijk is het helemaal geen gat maar een berg en voor het een gat was was het een duin … dus eigenlijk is het een verhaal over een duin die een gat werd en toen weer een berg.

Maar voor ik de lezer nu helemaal kwijt raak even het begin.
Langs het MTB pad zit een geweldig mooi jumpje en een stukje dat we het strand noemen aangezien je ineens midden n de mulle duinen van je fiets moet springen en door het mulle zand moet ploegen als of je aan het strand bent.

We hadden het kunnen weten want op oude kaarten heet dit ook de duinweg en daarvoor weer domweg ( =weg richting dom ) en later weer westersingel kortom er het rommelt daar al tijden.
Het grappige is dat de duin waar we het over hebben ook plotseling verdween op de kaart van 1950 en in 1970 ineens een meertje werd. Baarn heeft daar dus erg veel zand af laten gegraven zelfs zoveel dat er een moerassig gebied ontstond.


De Baarnse firma Hartog wist daar wel raad me vulde het gat met afval van Baarn en omstreken. De wat oudere Barinezen die ik sprak wisten nog te vertellen dat je er fijn kon spelen en onder andere mooie bloemen kon plukten die daar in overvloed groeide aangezien ook al het tuinafval daar terecht kwam,

Stroomversnelling: ineens kwam het bosgeheim in een stroomversnelling door het plan er een nieuw fietspad Soest – Hilversum over te laten lopen. Dit pad zou via de Hessenweg, knik Gat van Hartog en dan via de Dom weg / duinlaan / westersingel naar de hilversumsestraatweg.
Zodra het zover is plaats ik hier de geweldig leuke fiets lus die zo zal ontstaan over een aantal historische paden.
BV:

Ook nu nog vind je mooie bloemen op de voormalige stortplaats maar ook veel gevreesde exoten. Het grondwater wordt bemonsterd op lekkage van rare stoffen die ongetwijfeld langzaam maar zeker haar weg naar buiten zullen vinden aangezien de jaren 70 nou niet het toonbeeld van verstandig milieubeleid was …
Hopelijk is er budget om dit stukje Baarn te schonen en misschien zelfs weer van een stukje Baarnse duinen te voorzien … strandzand is daar genoeg te vinden

Meer verdieping:
Kaarten: www.topotijdreis.nl/