Dit jaar had de Eemerwaard de natuur ijs primeur!

Dit jaar was het de Baarnse Eemerwaard waar er voor het eerst op natuurijs geschaatst kon worden. De hele dag waren de kinderen al aan het kijken of het hield en laat in de middag vonden onderstaand de schaatsers een mooi veilig stukje ijs om de eerste slagen te maken. De volgende ochtend was het nog veel beter en ware er misschien wel 100 mensen die een rondje waagde.


Natuurlijk heeft er vaker water op de Eemerwaard gestaan maar zelden zo’n mooie laag als nu en dan helemaal nog nooit met zon geweldige ijslaag op de weilanden.
Aan de overzijde van de Eem ligt de Wolkenberg , dat is vaak een van de eerste plekjes in Baarn waar je fijn kan schaatsten omdat het een natuurlijk plas dras gebiedje is net als het pluismeertje.
En natuurlijk hebben we talloze jaren op de sloten van de zuremaat geschaatst en een enkele keer op de Eem ( 1992 voor het laatst ) maar dat de Eemerwaard een mooie ijsbaan werd blijft heel bijzonder.

Mijn vraag aan de lezers is, wie weet welk jaar de Eemerwaard echt blank stond en heb je daar nog een foto’s van ? De oudere bewoners van Eemdalzuid die ik sprak denken dat het rond 1990? was dat het net zo blank stond als dit jaar en mogelijk was het IJsselmeer water nog hoger opgestuwd tegen de Eem in 1980? Toen stond het water hoog tegen de dijk dacht een van de bewoners.

Tot zo op de natuur ijsbaan
Adriaan Voeten
11-1-2024