Anderlo

Tegenover Veldwijk ligt de boerderij Anderlo. Op oude kaarten vinden we de mooie oude boerderij van de Familie Graswinckel voor het eerst vanaf vanaf 1850.
De familie Graswinckel kocht de boerderij in 1968 van Boer Warner. Aanvankelijk zaten er twee stukken land bij , het hoge land ( zandgrond / dek laag ) en het vruchtbare lage land langs de rivier. Wij kochten het lage land van vrouw Warner zie: Hoe het allemaal begonnen is.

Anderlo lag aanvankelijk in een bosrijke omgeving niet ver van de Wijthmenerweg ( erfgenamen weg ) aan haar eigen landweg dat schuin naar Assevoort liep. De landhuizen Assevoort en Veldwijk grensden aan elkaar. De mooie oude singel ( van Assevoort) tegen over Meiberg is daar nog een stille getuigen van. Van Veldwijk zijn nog een aantal beuken en eikenlanen bewaard gebleven rond de zandplas.

De ligging van de boerderij is altijd gelijk gebleven, de schuur en nu het mooie woonverblijf van Erna is gedraaid en dus later herbouwd.

De naam: (Ander) Lo duid vaak op een openplek in het bos.

Er heeft rond 1945 een kerke pand gelopen langs de boerderij van Boer Warner. Hoewel ze zelf Protestant waren mocht er toch een wandelpad over hun erf en landerijen komen naar de Rooms-katholiek noodkerk van Herfte & Wijthmen. Afhankelijk was er een houten bruggetje over de huidige emmertocht sloot ter hoogte van het stuwtje.